Tractorpulling in het kort

Voor onze wedstrijd wordt een baan uitgezet van 100 meter lang.  Op deze baan gaan de tractoren proberen zo ver mogelijk te komen. Om het moeilijk te maken wordt er een sleepwagen aan de tractor gekoppeld. Deze sleepwagen wordt zo ingesteld, dat deze naarmate je een grotere afstand aflegt steeds meer weerstand biedt. De tractor die de grootste afstand aflegt is de winnaar.

Gewichtsklassen
Om nu een eerlijke strijd te krijgen worden de tractoren ingedeeld in gewichtsklassen. Tijdens iedere wedstrijd worden de tractoren (opnieuw) gewogen. Om alle tractoren in die gewichtsklasse gelijke kansen te geven, mogen de tractoren voorzien worden van ballastgewichten totdat het gewenste gewicht bereikt wordt.

De soorten klassen
Nu is het gewicht niet alleen bepalend voor de indeling van de klassen. Er zijn ook diverse verschillende soorten klassen. De meest bekende zijn de zogenaamde “standaardklassen”. In deze klassen rijden tractoren die nog gewoon gebruikt kunnen worden voor het agrarische werk.
Vervolgens zijn er de “sportklassen” en “super-sportklassen” In deze klassen rijden tractoren die er nog steeds uit zien als landbouwtractoren en die nog steeds diesel gebruiken als brandstof, maar die onder de motorkap vaak flink onder handen zijn genomen. Het vermogen is dan vaak 3 tot wel 10 maal het vermogen van de originele landbouwtractor.

De sleepwagen
Het is dus de bedoeling om een sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Voor elke klasse wordt deze sleepwagen anders afgesteld. De sleepwagen maakt gebruik van een ballastbak die tijdens de trekpoging verplaatst wordt in de richting van de tractor. Voor aan de sleepwagen zit een zogenaamde sleepvoet, een dikke stalen plaat die over de grond schuift. Doordat de ballastbak steeds dichter op de sleepvoet komt en steeds dichter bij de tractor, wordt er meer weerstand geboden aan de tractor en komt de trekpoging op een gegeven moment tot een einde

De bepaling van de winnaar
Het is dus de bedoeling om de sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Als je de volledige baanlengte hebt afgelegd met de sleepwagen wordt er gesproken over een Full Pull. Als er meerdere tractoren de volledige baanlengte afleggen volgt een finale met een zwaarder afgestelde sleepwagen, zodat er geen enkele tractor meer de volledige baanlengte aflegt.  Degene met de verste afstand in de finale is de winnaar. Indien er geen finale is, omdat niemand aan de Full Pull komt, dan is degene die de verste afstand had de winnaar.