Aanmeldingsformulier vrijwilligers

Beste vrijwillig(st)er,

Voor ons als organisatie is de hulp van enthousiaste vrijwilligers onmisbaar. Om ons tractorpulling-evenement op vrijdag 9 juni & zaterdag 10 juni 2017 weer tot een groot succes te maken doen wij een beroep op jouw medewerking!!!

Geef je op via onderstaand formulier.

Wil je informatie of juist tips geven, meldt het bij één van de organisatoren. (heb je aangemeld maar ben je verhindert, dit graag melden voor 1 juni 2017)